Jämfört med konventionella internet-sökningar ger artificiell intelligens mer exakta svar. Algoritmen ger relevant sjukdomsinformation baserat på bildfynd. Den ger den mest relevanta informationen om hudsjukdomar på Wiki-webbplatser, samt länkar för ytterligare internetsökningar. Algoritmen är fritt tillgänglig på webben (https://www.modelderm.com) och stöder 104 språk.

För en detaljerad introduktion till algoritmen, se det engelska dokumentet. – Algorithm | FAQ

Uppdateringar för iOS- och Android-appar avbröts i maj 2023.