Në krahasim me kërkimet konvencionale në internet, inteligjenca artificiale ofron përgjigje më të sakta. Algoritmi ofron informacione relevante për sëmundjet bazuar në gjetjet e imazheve. Ai ofron informacionin më të rëndësishëm për sëmundjet e lëkurës në faqet Wiki, si dhe lidhje për kërkime të mëtejshme në internet. Algoritmi është në dispozicion falas në web (https://www.modelderm.com) dhe mbështet 104 gjuhë.

Për një hyrje të detajuar të algoritmit, ju lutemi referojuni dokumentit në anglisht. – Algorithm | FAQ

Përditësimet për aplikacionet iOS dhe Android janë pezulluar në maj 2023.