V porovnaní s konvenčným vyhľadávaním na internete umelá inteligencia poskytuje presnejšie odpovede. Algoritmus poskytuje relevantné informácie o ochoreniach na základe nálezov z obrázkov. Poskytuje najrelevantnejšie informácie o kožných ochoreniach na stránkach Wiki, ako aj odkazy pre ďalšie vyhľadávania na internete. Algoritmus je voľne dostupný na webe a podporuje 104 jazyky. – https://www.modelderm.com

Podrobný úvod do algoritmu nájdete v anglickom dokumente. – Algorithm | FAQ

Aktualizácie pre aplikácie iOS a Android boli ukončené v máji 2023.