Sammenlignet med konvensjonelle internetsøk gir kunstig intelligens mer nøyaktige svar. Algoritmen gir relevant informasjon om sykdommer basert på bildefunn. Den gir den mest relevante informasjonen om hudsykdommer på Wiki-nettsteder, samt lenker for ytterligere internetsøk. Algoritmen er fritt tilgjengelig på nettet (https://www.modelderm.com) og støtter 104 språk.

For en detaljert introduksjon til algoritmen, se det engelske dokumentet. – Algorithm | FAQ

Oppdateringer for iOS- og Android-apper ble avsluttet i mai 2023.