Berbanding dengan carian internet konvensional, kecerdasan buatan menyediakan jawapan yang lebih tepat. Algoritma ini menyediakan maklumat penyakit yang relevan berdasarkan penemuan imej. Ia menyediakan maklumat penyakit kulit yang paling relevan di laman Wiki, serta pautan untuk carian internet lanjut. Algoritma ini tersedia secara percuma di web (https://www.modelderm.com) dan menyokong 104 bahasa.

Untuk pengenalan terperinci kepada algoritma, sila rujuk dokumen Bahasa Inggeris. – Algorithm | FAQ

Kemas kini untuk aplikasi iOS dan Android telah dihentikan pada Mei 2023.