Според конвенционалните интернет пребарувања, вештачката интелигенција обезбедува попрецизни одговори. Алгоритмот обезбедува релевантни информации за болестите на основа на сликовни наоѓања. Обезбедува најрелевантни информации за кожни болести на Вики-сајтовите, како и врски за подетални интернет пребарувања. Алгоритмот е слободно достапен на веб-страницата и поддржува 104 јазици. – https://www.modelderm.com

За детален вовед во алгоритмот, ве молиме погледнете го англискиот документ. – Algorithm | FAQ

Ажурирањата за iOS и Android апликации се прекинати во мај 2023 година.