Sammenlignet med konventionelle internet-søgninger giver kunstig intelligens mere præcise svar. Algoritmen giver relevante sygdomsinformationer baseret på billedresultater. Den giver de mest relevante oplysninger om hudsygdomme på Wiki-sider samt links til yderligere internet-søgninger. Algoritmen er frit tilgængelig på nettet (https://www.modelderm.com) og understøtter 104 sprog.

For en detaljeret introduktion til algoritmen henvises til det engelske dokument. – Algorithm | FAQ

Opdateringer til iOS- og Android-apps blev stoppet i maj 2023.